Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2020

3516 08b8 390
Reposted frommiischa miischa viapiehus piehus
9494 f294 390
Reposted from2017 2017 viapiehus piehus
3392 03ab 390
7178 6041 390

December 22 2019

October 08 2019

6016 30c4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
5832 99ed
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaMezame Mezame
1002 2f33 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viaimpulsivee impulsivee

August 28 2019

August 27 2019

Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaMezame Mezame
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica vianieobecnosc nieobecnosc
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— znalezione
4573 3998 390
Reposted fromAvadacadavra Avadacadavra vianieobecnosc nieobecnosc
3334 41ef 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamyszkaminnie myszkaminnie
2890 652e 390
Reposted frombrumous brumous viamyszkaminnie myszkaminnie
Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie.
— Abraham Lincoln
Reposted fromavooid avooid vianiskowo niskowo
7801 26a9 390
2272 d3ce 390
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viapiehus piehus
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
6303 3c8d 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl