Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

Przychodzi moment, w którym po utracie złudzeń co do innych tracimy je co do siebie.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viarosses rosses
2378 7640 390
„Przekrój” nr 2/17
6003 4400 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viaimpulsivee impulsivee
a po tym wszystkim chciałam tylko, żeby do mnie podszedł i mocno mnie przytulił. wybaczyłabym mu wszystko.
Reposted fromnotenough notenough viaimpulsivee impulsivee
8542 f9e0 390
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viaimpulsivee impulsivee
8769 40f9 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamesoute mesoute
1045 01ae 390
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viapannakies pannakies
It’s like I’ve got too much inside me. It just pushes and pushes with nowhere to go.
Libba Bray , The Diviners
Reposted fromenyopax enyopax viapannakies pannakies
Reposted fromsilence89 silence89 viapannakies pannakies

oamisoa:

I love it when people tell me about me because I have no idea who I am

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viapannakies pannakies
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
0972 9d26 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawiks wiks

May 20 2017

"A kiedy raz kogoś pokochasz, chyba kochasz go już na zawsze".
— Stephen King
Reposted fromunforgiving unforgiving viawiks wiks
Potrzebna jest odwaga, żeby być innym niż inni. I żeby mówić i robić rzeczy, które są tak oczywiste i proste, że nikt już o nich nie myśli.
— Aglaja Veteranyi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannakies pannakies
8068 73ec 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
8105 b0b4 390
4085 bc5c 390
4200 df8e 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl