Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

3075 318e 390
Reposted frompiehus piehus
3076 3e5d 390
Reposted frompiehus piehus

July 27 2018

1624 b9c8 390
Reposted fromcaledscratch caledscratch viatfu tfu
6502 6bbe 390
0114 b773 390

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viapoolun poolun
0077 d4b6 390
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaeazyi eazyi

July 24 2018

1722 41d0 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapuszkamileny puszkamileny
0057 abe3 390
Reposted frombadpotato badpotato viapuszkamileny puszkamileny

July 23 2018

1585 cc4c 390
Reposted fromnonecares nonecares viablackheartgirl blackheartgirl

July 21 2018

2359 23fb
Reposted fromoutline outline viamyszkaminnie myszkaminnie
8085 7133 390
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viamyszkaminnie myszkaminnie

July 19 2018

Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Nie ma nic gorszego niż kochać faceta, który nigdy nie przestanie Cię rozczarowywać.
— "House M.D."
Reposted fromimyours imyours viapoczekalniadusz poczekalniadusz
1525 002a 390
8831 9ebd 390
Reposted fromnawrocka nawrocka viamyszkaminnie myszkaminnie

July 18 2018

8429 c75f 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
When you are angry,
Be silent.
— Prophet Muhammad (Hadith, Imam Ahmad, al-Musnad, 1/329 )
Fajnie poznać ludzi, z którymi od razu łapiesz wspólny język i rozmawiasz jak ze starymi znajomymi.
— Kuba Witek
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl