Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

badassfromhell
Przy Tobie lżej się oddycha.
Reposted fromiinfinity iinfinity viaMissMurder MissMurder
badassfromhell
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaMissMurder MissMurder
Twoja opinia o człowieku jest złożona z tego, czym sam jesteś wypełniony. To jest albo twój strach, albo twoja miłość. Ktoś boi się nocy i każdego, kogo w nocy zobaczy, nazwie demonem. Ktoś boi się upału i każdego, kogo spotka w czasie upału, uzna za spopielającego. Ktoś boi się uczciwości i każdego, kto jest uczciwy, nazwie słabym. Strach jest nieobecnością miłości. To brak zrozumienia, brak akceptacji. To choroba. Dlatego wszystko, co wywołuje strach i osąd należy leczyć. Ale nie u innych. U siebie.
— Аму Мом
Reposted fromkonrad konrad vianiebieskieoczy niebieskieoczy
badassfromhell
badassfromhell
1373 ed65 390
Reposted fromoll oll viapozakontrola pozakontrola
badassfromhell
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapozakontrola pozakontrola

April 21 2017

9381 1b1e 390

joli–coeur:

vanilla coffee keeps me going ☕️
Instagram: kokokourtney

Reposted fromtosiaa tosiaa
9380 aea4 390

joli–coeur:

sunny afternoons and poetry. 🌻 Instagram: kokokourtney

Reposted fromtosiaa tosiaa
9374 95ff 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
9373 6360 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
9370 7d77 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
9369 3e38 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
9365 c412 390

balmain-vogue:

message me

Reposted fromtosiaa tosiaa
9361 a890 390

exhubrant:

e x h u b r a n t 

Reposted fromtosiaa tosiaa
badassfromhell
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
badassfromhell
4806 460d 390
"Maski i twarze"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaWilalena Wilalena
badassfromhell
7143 f838 390
M. Świetlicki
badassfromhell
Niesamowitym jest, że każdy atom naszego ciała pochodzi z gwiazdy, która eksplodowała. Atomy w naszej lewej ręce prawdopodobnie pochodzą z innej gwiazdy niż te w prawej. To najbardziej poetycka rzecz w fizyce: wszyscy jesteśmy gwiezdnym pyłem. Nie było by nas, jeśli gwiazdy by nie eksplodowały, ponieważ pierwiastki – węgiel, azot, tlen, żelazo, wszystko, co jest istotne dla ewolucji – nie zostało stworzone u zarania czasu. Powstały one w nuklearnych paleniskach gwiazd, które były na tyle uprzejme, by eksplodować, żeby te pierwiastki mogły się znaleźć w naszych ciałach. Dlatego zapomnij o Jezusie. Gwiazda umarła, byś mógł być tu dzisiaj.
— Lawrence M. Krauss (profesor fizyki teoretycznej, kosmolog, popularyzator nauki)
Reposted fromstonerr stonerr viaWilalena Wilalena
badassfromhell
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl