Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

6016 30c4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
5832 99ed
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaMezame Mezame
1002 2f33 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viaimpulsivee impulsivee

August 28 2019

August 27 2019

Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaMezame Mezame
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica vianieobecnosc nieobecnosc
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— znalezione
4573 3998 390
Reposted fromAvadacadavra Avadacadavra vianieobecnosc nieobecnosc
3334 41ef 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamyszkaminnie myszkaminnie
2890 652e 390
Reposted frombrumous brumous viamyszkaminnie myszkaminnie
Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie.
— Abraham Lincoln
Reposted fromavooid avooid vianiskowo niskowo
7801 26a9 390
2272 d3ce 390
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viapiehus piehus
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
6303 3c8d 390
- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Hłasko
Reposted fromMissTake MissTake viamefir mefir
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia vianieobecnosc nieobecnosc
Czasami nieznajomi dają najlepsze rady. Albo nie wiedzą, kim jesteś, albo nie za bardzo ich obchodzisz, tak więc walą prosto z mostu. Takie rady są praktyczne. Rodzina i przyjaciele będą starali się nie urazić twoich uczuć, ktoś obcy nie zawaha się rozjechać cię walcem.
— Blair Holden
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianieobecnosc nieobecnosc

August 20 2019

2991 8430 390
2561 8f82 390
Reposted frombrumous brumous viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl